2015

V roce 2015 proběhl již druhý ročník historické akce Napoleon v Brně. Náměstí před Místodržitelským palácem bylo osvětleno svíčkami a společně si návštěvníci vychutnávali promítání videoprojekce k tažení roku 1805 na průčelí Místodržitelského paláce. Následně s císařem Napoleonem a vojáky v dobových unifomách měli možnost účastníci vyrazit na průvod centrem města Brna. Na náměstí Svobody proběhlo symbolické předání klíče od města Brna, avšak císař Napoleon jej s úctou vrátil brněnským měšťanům. Za účasti císaře Napoleona byla v kostele sv. Tomáše sloužena modlitba za oběti války za doprovodu varhan a zpěvu Mgr. Jany Kolčářové. Díky zajímavým komentářům moderátorů se návštěvníci mohli dozvědět více o uniformách a výzbroji vojáků, ale také o dobovém oblečení měšťanů. V Místodržitelském paláci byla otevřena večerní výstava a také vystaven obraz císaře Františka II. v korunovačním rouchu, který si návštěvníci mohli prohlédnout. Celý večer měli účastníci možnost přenést se do světa hudby a krásných šatů na empírovém bále v Barokním sále. Finále připraveného programu završil videomapping, který byl na míru připraven na budovu Místodržitelského paláce.

V roce 2015 se akce účastnilo okolo 5 000 osob - a to je díky vám dvojnásobný počet než v roce 2014.

17:00 Slavnostní zahájení
17:05 Videoprojekce k tažení 1805
17:20 - 18:10 Historický průvod městem
17:55 Symbolické předání klíče od města
18:10 Přivítání průvodu s Napoleonem u Místodržitelského paláce
18:25 Komentovaná přehlídka uniforem
19:00 Modlitba v kostele sv. Tomáše
19:30 Videomapping - velkoplošná projekce
20:00 Komentovaná přehlídka kostýmů měšťanů
20:30 Videomapping za účasti císaře Napoleona
17:00 - 21:00 Empírový bál v Barokním sále Místodržitelského paláce
21:00 Ukončení akce

2015 na mapě

Mapa historické události NAPOLEON V BRNĚ

Prohlédněte si mapu konání akce a projděte si jednotlivé body na mapě. Dozvíte se, kdy a co se na jednotlivém bodu na mapě děje.2015 Foto z akce

IMG_5668
IMG_5705
IMG_5740
IMG_5743
IMG_5750
IMG_5799opr
IMG_5820
IMG_5862
IMG_5887
IMG_5906
IMG_5924
IMG_6010

Aktuality z našeho facebookuDalší aktuality