Historické souvislosti

Historické souvislosti jsou stručným přehledem důležitých mezníků Napoleonova života a jejich cílem je přiblížit, v jakém období svého života se Napoleon v Brně nacházel.

1

15.8.1769

Narození Napoleona na Korsice

2

28.10.1785

absolvování vojenské akademie v Paříži

3

22.9.1792

Francie se stává republikou, svržení monarchie

4

4.10.1795

Napoleon pověřen obranou Konventu před royalistickými vzbouřenci

5

13.12.1799

Napoleon jmenován prvním konzulem

Napoleon císařem

Napoleon se stává francouzským císařem (1804 - 1814)  

2. prosince 1804 se Napoleon Bonaparte stal francouzským císařem, a to Napoleonem I. Ačkoliv se korunovačního obřadu účastnil i papež Pius VII., císařskou korunu si Napoleon vložil na hlavu sám. 

víceméně

1804

2.12.

6
7

20.11.1805

Napoleon přijíždí do Brna

bitva u Slavkova

známá také jako Bitva tří císařů 

Je bezesporu jednou z nejznámějších bitev, která proběhla na území Moravy. Odehrála se nedaleko Slavkova u Brna a francouzská armáda císaře Napoleona v ní drtivě porazila vojska III. koalice (vojska ruského cara Alexandra I. a vojska rakouského císaře Františka I.)

víceméně

1805

2.12.

8

Ruské tažení

začátek Napoleonova konce 

 24.6.1812 Napoleon a jeho armáda překročili řeku Němen a táhli na Moskvu. 7.9.1812 proběhla bitva u Borodina, nejkrvavější bitva tohoto tažení. Napoleon se sice do Moskvy dostal, ale ta již byla opuštěná a bez zásob. Vzhledem k nastupující zimě a nedostatečnému zásobování armády bylo rozhodnuto o návratu. Cesta zpět zdecimovala Napoleonovu armádu, čehož využili nepřátelé a vytvořili další z protinapoleonských koalic.

víceméně

1812

24.6.

9

bitva u Lipska

do historie vešla jako Bitva národů 

U Lipska proběhla rozhodující a největší bitva napoleonských válek - na obou stranách bojovalo přes půl milionu vojáků z téměř celé Evropy! Koaliční armády zde porazily Napoleonovu armádu a tento výsledek si vynutil jeho abdikaci. Napoleon byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba, kde měl jako jeho panovník zůstat do konce života. Napoleonovi ponechali císařský titul a byl mu přidělen i francouzský důchod. 

víceméně

1813

16.-19.10.

10
11

4.5.1814

Napoleon přepraven na Elbu

12

26.2.1815

Napoleon utíká z Elby

Napoleon znovu v Paříži

stodenní císařství 

Napoleon opustil v únoru 1815 ostrov Elba a vrátil se z vyhnanství zpět do Paříže. Za podpory armády a národa obnovil ve Francii císařství. Jeho návrat ale vyvolal zahraničněpolitickou izolaci Francie a tehdejší mocnosti vytvořily novou protinapoleonskou koalici. Tento střet vyvrcholil bitvou u Waterloo.

víceméně

1815

20.3.

13

bitva u Waterloo

světové synonymum pro označení porážky, ztráty 

U belgické obce Waterloo proběhla bitva, v které bylo zničeno francouzské vojsko císaře Napoleona I. spolupracujícími vojsky VII. koalice evropských panovníků.

víceméně

1815

18.6.

14

Napoleon abdikuje

Po drtivé porážce v bitvě u Waterloo Napoleon podruhé abdikuje.

 Poté byl spojenci poslán do vyhnanství na ostrov sv. Helena jako britský zajatec, kde také 5.května 1821 umírá. Po porážce Napoleona v bitvě u Waterloo byla ve Francii obnovena monarchie.

víceméně

1815

22.6.

15
16

5.5. 1821

Napoleon umírá na ostrově Svatá Helena

17

15.12.1840

ostatky Napoleona I. uloženy do pařížské Invalidovny

Aktuality z našeho facebookuDalší aktuality